Colofon


Ontwerp en bouw website
Escapement Design, Wijhe

Fotografie en tekst
Stichting landgoed Windesheim

Copyright
© website en alle onderdelen
Escapement Design, Wijhe en Stichting landgoed Windesheim

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de World Wide Web pagina's van Stichting Landgoed Windesheim worden als service aangeboden door Stichting Landgoed Windesheim. Stichting Landgoed Windesheim aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de World Wide Web pagina's van Stichting Landgoed Windesheim, de server waar deze pagina's zich op bevinden of andere servers die via deze World Wide Web pagina's benaderbaar zijn.