Disclaimer

Op deze website vindt u informatie over Stichting Landgoed Windesheim. Stichting Landgoed Windesheim probeert deze site zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden, maar kan er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Stichting Landgoed Windesheim aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm of omvang dan ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Stichting Landgoed Windesheim sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Op de inhoud en presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van Stichting Landgoed Windesheim en van derden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Landgoed Windesheim elektronisch of anderszins te kopiƫren (tenzij met instemming van Stichting Landgoed Windesheim), openbaar te maken en/of wijzingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.