Adviseurs

Ing G.A. Luchtenbelt

Gerben Luchtenbelt

Als rentmeester is Gerben Luchtenbelt geruime tijd betrokken geweest bij het beheer van de eigendommen die behoren tot het landgoed Windesheim.

Per 1 januari 2022 heeft hij het stokje overgedragen aan rentmeester Teun Schoolkate (zie Rentmeesterij op de website), gezien zijn wens om zijn werkzaamheden bij landgoed Windesheim af te bouwen.

Per 1 maart 2022 draagt hij het omvangrijke en interessante archief van de Stichting Landgoed Windesheim over aan Collectie Overijssel.

Elders blijft Gerben nog wel werkzaam voor een aantal landgoederen, stichtingen en verschillende particuliere eigenaren. Tevens is hij makelaar en taxateur van agrarische objecten en woonboerderijen, met name in Gelderland en Overijssel. Pacht- en erfpachtzaken spelen daarbij een belangrijke rol.

Tevens verricht hij diverse taxaties en voert hij aan- en verkopen uit van onroerende zaken, op verzoek van verschillende opdrachtgevers en voor uiteenlopende doeleinden.

Als rentmeester/taxateur is hij ook werkzaam voor de provincie Overijssel, Waterschappen en gemeenten, veelal in het kader van de minnelijke grondverwerving ter voorkoming van onteigening.

Gerben is te bereiken op zijn emailadres: info@luchtenbelt.nl

Ir H. van Tilborg

Partner bij H+N+S landschapsarchitecten

Hank van Tilborg

Hank schreef in 2011 het Hoofdlijnenplan Historische Buitenplaats Windesheim, waarbij hij de stichting handvaten gaf voor de in gang gezette restauratie van het landschapspark. Dit landschapspark is ontworpen door de Nederlandse architect Husly in 1789. Sindsdien staat hij het bestuur van de stichting zo nodig met raad en daad terzijde bij de restauratie van dit Parkbos. Naast de werking van een landschapsarchitectonisch ontwerp staat bij Hank de beleving van het ontwerp centraal. Hij doceert naast zijn werk ook landschapsarchitectuur aan de Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en de Universiteit Wageningen. Hank publiceert regelmatig. 

mr H.C. van Beek

Marketing- en Communicatiebureau
Boubeek & Partners
directie@boubeek.nl

Hein van Beek

Hein van Beek voert vanuit zijn organisatie Boubeek & Partners diverse marketing- en communicatie-opdrachten binnen landgoederenwereld uit. Variërend van onderzoek tot business development, van marketingbeleid tot reclame- en PR-strategie. Om vanuit die basis creatieve ideeën en concepten te ontwikkelen en uit te werken. Ten behoeve van landgoed Windesheim ontwikkelde Boubeek het Communicatieplan Landgoed Windesheim 2021-2025 en de website. Vervolgens worden stap voor stap diverse communicatie-activiteiten uitgerold.