Organisatie

Ing G.A. Luchtenbelt,

Luchtenbelt Rentmeesters- & Makelaarskantoor info@luchtenbelt.nl

Gerben Luchtenbelt

Als rentmeester werkzaam voor landgoederen, stichtingen en verschillende particuliere eigenaren en tevens makelaar en taxateur van agrarische objecten en woonboerderijen, met name in Gelderland en Overijssel. Pacht- en erfpachtzaken spelen hierbij een belangrijke rol. Tevens worden diverse taxaties en aan- en verkopen uitgevoerd van onroerende zaken, op verzoek van verschillende opdrachtgevers en voor uiteenlopende doeleinden. Als rentmeester/taxateur werkzaam voor de provincie Overijssel, Waterschappen
en gemeenten, veelal in het kader van de minnelijke grondverwerving ter voorkoming van onteigening.
Als rentmeester al geruime tijd betrokken bij het beheer van de eigendommen die behoren tot het landgoed Windesheim.

mr H.C. van Beek,
Boubeek & Partners
directie@boubeek.nl

Hein van Beek

Hein van Beek voert vanuit zijn organisatie Boubeek & Partners diverse marketing- en communicatie-opdrachten binnen landgoederenwereld uit. Variërend van onderzoek tot business development, van marketingbeleid tot reclame- en PR-strategie. Om vanuit die basis creatieve ideeën en concepten te ontwikkelen en uit te werken. Ten behoeve van landgoed Windesheim ontwikkelde Boubeek het Communicatieplan Landgoed Windesheim 2021-2025 en de website. Vervolgens worden stap voor stap diverse communicatie-activiteiten uitgerold.