Omgeving

Contact met de omgeving

De stichting beschikt over geprofessionaliseerd Communicatieplan voor de jaren 2021-2025. Stap voor stap worden diverse communicatie-activiteiten uitgerold. Eén van de wijze waarop de stichting opwonenden, naburige bewoners en belangstellenden informeert en met hen communiceert is middels de website. Er kunnen vragen worden gesteld via Contact en belangstellenden kunnen zich voor de Nieuwsbrief opgeven. Onder Agenda staan de belangrijkste activiteiten van het jaar.

Met enige regelmaat heeft de stichting contact met Plaatselijk Belang (www.onswindesheim.nl). Plaatselijk belang beschikt over een actieve Historische Vereniging Windesheim (pbhistorischeverenigingwindesheim@hotmail.nl).

Ook zijn er contacten met de Historische Vereniging Zwolle, die op 6 juni 2019 over het landgoed Windesheim het artikel “On(t)roerend monumentaal” publiceerde. 

Een warme band bestaat er ook tussen het landgoed en de Hervormde Kerk Windesheim (www.hervormdwindesheim.nl) die over het indrukwekkende kloostergebouw (brouwerij) beschikt dat voor het aanzicht van het dorp zo bepalend is.

Landgoed Windesheim onderhoudt verder een goede band met de IJsclub Trio Vooruit die het mogelijk maken dat er op de kleigaten (de Tichelgaten) van Staatsbosbeheer dat zich bevindt tussen Windesheim en Herxen geschaatst kan worden. Een pachter van de stichting stelt vaak het weiland ernaast ter beschikking voor het parkeren en Landgoed Windesheim droeg financieel bij aan een bruggetje bij deze kleigaten.

Markant punt in de omgeving van het landgoed Windesheim is de Windesheimer molen, die overigens niet tot het landgoed behoort, maar van de gemeente Zwolle is. (www.windesheimermolen.nl). Daar wordt nog tarwe gemalen voor consumptie dat in de winkel van de molen verkocht wordt. 

Activiteiten tussen de verschillende entiteiten in de omgeving van landgoed Windesheim worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.