Rood-voor-Rood project

Stichting Landgoed Windesheim bezit twee boerderijen die gelegen zijn aan de Wijheseweg. De erven hebben geen agrarische functie meer, maar er zijn wel diverse ontsierende voormalige bedrijfsopstallen aanwezig, veelal met een asbesthoudende dakbedekking. In samenspraak met de gemeente Zwolle is een Rood voor rood plan ontwikkelt, waarbij de bedrijfsopstallen worden gesaneerd. Ter compensatie ontstaat de gelegenheid om elders binnen het landgoed op eigendommen van de stichting, twee nieuwe bouwkavels te realiseren. De rentmeester is voor de Stichting in gesprek met de gemeente Zwolle over het plaatsen van deze twee bouwkavels bij het erf aan de Wijheseweg 59 te Zwolle.

De ontwikkeling van de bouwkavels heeft een direct verband met de realisatie van de projecten uit het hoofdlijnenplan van de historische buitenplaats Windesheim. De opbrengst voor het landgoed van de verkoop van de bouwkavels wordt besteed aan pubieksvoorzieningen in het Parkbos, waaronder het bruggenproject.