1789

Ontwerp grootschalig landschapspark

Jacob Otten Husly (1738-1796)

Hoofdlijnenplan Herstel landschapspark

In 2011 is het Hoofdlijnenplan historische buitenplaats Windesheim geschreven ten behoeve van het herstel van het landschapspark van de Nederlandse landschapsarchitect Husly, voorzien van een budgetraming.

Het plan is bedoeld om de komende decennia voort te kunnen. In het plan wordt een aantal voorstellen en aanbevelingen gedaan m.b.t. de directe omgeving van het huis en het door Husly in 1789 ontworpen landschapspark.

Reeds uitgevoerde projecten uit het Hoofdlijnenplan herstel landschapspark

  • Het uitbaggeren van alle grachten, watergangen en vijverpartijen in het parkbos.
  • Het vrijstellen van monumentale bomen in het parkbos middels het uitvoeren van een dunning. Tevens zijn een groot aantal laanbomen geplant en de esdoornbeplanting in de onderlaag van het parkbos is verwijderd.
  • De aanleg van een parkeerplaats voor ca 30 auto’s met aansluitend een nieuwe toegangsbrug voor voetgangers aan de zuidzijde van het landgoed.
  • De restauratie van de brug naar de ruïne en de restauratie van het toegangshek bij de hoofdingang en de zij-ingang.
  • De restauratie van diverse tuinvazen en de trap in het parkbos.
  • Het vervangen van vijf oude bruggen, de aanleg van twee nieuwe bruggen en het realiseren van een uitkijkpunt naast de ruïne.

Tevens is het oostelijke bouwhuis en de inboedel gerestaureerd en gemeubileerd.

Op stapel staande projecten uit het Hoofdlijnenplan landschapspark

Het vervangen van vijf oude bruggen, de aanleg van twee nieuwe bruggen en het realiseren van een uitkijkpunt naast de ruïne is inmiddels dus gerealiseerd. Een gedeelte van de paden in het Parkbos sluit hier al op aan en in de komende jaren volgen er meer paden zodat het project herstel aanleg bospaden kan worden afgerond.

De middelen voor deze publieksvoorzieningen uit het Hoofdlijnenplan komen niet alleen het lokale publiek, maar ook het publiek uit Zwolle ten goede. Het is de bedoeling dat publieksvoorzieningen zoveel als mogelijk worden gegenereerd uit het Rood voor Rood project Windesheim, waarbij landschapsontsierende schuren bij een tweetal panden worden opgeruimd en daarvoor in de plaats twee bouwkavels op het landgoed kunnen worden verwezenlijkt.

De adviserend rentmeester is met de gemeente Zwolle in gesprek over het voegen van twee bouwkavels bij het erf aan de Wijheseweg 59. Het bestuur van de Stichting is van mening dat de bouwkavels slechts gesitueerd dienen te worden op het landgoed daar waar het zoveel mogelijk in het landschap past. De opbrengst komt de restauratie van het Parkbos ten goede.