Samenhangende eenheid

De totale oppervlakte van het landgoed Windesheim beslaat ca 660 ha, waarvan ca. 20 % bestaat uit bos en natuur en de overige cultuurgrond met boerderijen wordt verpacht aan landbouwers.

Het landgoed wordt beheerd als een multifunctionele, samenhangende en bedrijfsmatige eenheid met de ambitie om de kwaliteit van het bezit landschappelijk, ecologisch, economisch en cultuurhistorisch in optimale vorm te houden of te brengen. De landbouw draagt daar in belangrijke mate aan bij en het bestuur van de stichting is trots op de goed geoutilleerde bedrijven aan wie percelen landbouwgrond in (erf)pacht zijn uitgegeven. Bijzondere aandacht wordt er verder geschonken aan de bosbouw, de natuur, het landschappelijke schoon, het 25 hectare grootte landschapspark, de tuin, de gebouwen, de monumenten, de educatie en recreatie.

Eén van de doelen van deze website is kennis overdragen. Daarom is de website wat meer geladen met informatie dan een doorsnee website. Onderaan elke pagina is echter altijd mogelijk om terug te keren naar de Homepagina met het hoofdmenu, zodat men niet zou moeten kunnen verdwalen. Verder heeft de website de functie om geïnteresseerden te informeren, met hen te communiceren en hen bij het landgoed te betrekken.