Grienden

Landgoed Windesheim heeft ook nog een stuk rode grienden in haar bezit. Deze grienden (wilgen) zijn goed te herkennen zijn aan hun bijzondere fel oranje/rode kleur in de winter. Tegenwoordig is er veel minder vraag naar de producten uit de griend. De cultuurhistorische waarde en de natuurwaarde zijn voor de Stichting echter redenen genoeg om de grienden in stand te houden en zorgvuldig te beheren.

De griendcultuur is vele eeuwen oud. Al in 1546 werd geschreven over het gebruik van rijshout. Dit rijshout (takken en twijgen van wilgen) was, en is één van de hoofdproducten uit de griend. gebruikte men griendhout onder meer voor allerlei gebruiksvoorwerpen, zoals gereedschapstelen, hoepels en manden. Door de opkomst van andere materialen gebruikt men griendhout in deze tijd nog voor het maken van zinkstukken voor oeverbescherming, of voor geluidschermen en het gebruik als voedsel en speelmateriaal voor dieren in dierentuinen.

Het landgoed laat de rode variant grienden met enige regelmaat (driejaars cyclus) afzetten door Jansen Wijhe loonbedrijf en grondwerken B.V., een bedrijf dat het landgoed wel vaker inschakelt. Het bedrijf Jansen Wijhe is ook bekend van het circulair verwerken van reststromen tot Bokashi (goed gefermenteerd organisch materiaal) en het inzetten van micro-organismen ten behoeve van een optimaal bodemmilieu.

Jos en Coen Jansen van Jansen Wijhe loonbedrijf en grondwerken B.V.