Hoofdlijnenplan Herstel landschapspark

Restauratie naar de principes van Husly

In 2011 is het Hoofdlijnenplan historische buitenplaats Windesheim geschreven ten behoeve van het herstel van het landschapspark, voorzien van een budgetraming. Het plan is bedoeld om de komende decennia voort te kunnen. In het plan wordt een aantal voorstellen en aanbevelingen gedaan m.b.t. de directe omgeving van het huis en het door Otten Husly (1789) ontworpen landschapspark.

Reeds uitgevoerde projecten uit het Hoofdlijnenplan herstel landschapspark

  • Het uitbaggeren van alle grachten, watergangen en vijverpartijen in het parkbos.
  • Het vrijstellen van monumentale bomen in het parkbos middels het uitvoeren van een dunning. Tevens zijn een groot aantal laanbomen geplant en de esdoornbeplanting in de onderlaag van het parkbos is verwijderd.
  • De aanleg van een parkeerplaats voor ca 30 auto’s met aansluitend een nieuwe toegangsbrug voor voetgangers aan de zuidzijde van het landgoed.
  • De restauratie van de brug van het voorplein naar de ruïne en de restauratie van het toegangshek bij de hoofdingang en de zij-ingang.
  • De restauratie van diverse tuinvazen en de trap in het parkbos.

Tevens is het oostelijke bouwhuis en de inboedel gerestaureerd en gemeubileerd.

Op stapel staande projecten uit het Hoofdlijnenplan landschapspark:
bruggen en paden

Het vervangen van vijf oude bruggen, de aanleg van twee nieuwe bruggen en het realiseren van een uitkijkpunt naast de ruïne heeft in juni 2021 plaatsgevonden. Een gedeelte van de paden in het Parkbos sluit hier al op aan en in de komende jaren volgen er meer paden zodat het project herstel aanleg bospaden kan worden afgerond.

De middelen voor deze publieksvoorzieningen uit het Hoofdlijnenplan, dat ook publiek uit Zwolle ten goede komt, worden zoveel als mogelijk gegenereerd uit het Rood voor Rood project Windesheim. Ontsierende landbouwschuren zijn gesloopt in ruil voor twee nieuwe bouwkavels. De rentmeester van de stichting is in gesprek met de gemeente Zwolle voor het plaatsen van deze twee bouwkavels op het erf aan de Wijheseweg 59.