Wat houdt de Systematische Boomveiligheidscontrole in?

Publieksvoorzieningen brengen verder ook aanzienlijke kosten met zich mee hetgeen en dat realiseert men zich als wandelaar vaak niet. De paden dienen te worden aangelegd en onderhouden en het parkbos dient met regelmaat te worden ontdaan van haar onkruid (bijvoorbeeld excessieve esdoornverjonging). Ook dient de stichting voor de veiligheid van de wandelaars de systematische boomveiligheidscontrole uit te voeren. Elke bos- en terreineigenaar heeft een wettelijke zorgplicht die verplicht dat de eigenaar zorg draagt voor een veilig bomenbestand. Het hebben van een boomveiligheidsplan en hier naar handelend door cyclisch te controleren geeft hier invulling aan. De stichting laat de de systematische boomveiligheidscontrole uitvoeren volgens de richtlijn “Boomveiligheid in bos en natuurgebieden” van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

Dat brengt veel kosten met zich mee, ook omdat het met een hoogwerker moet gebeuren. Daarvoor bestaat helaas nog geen subsidie. Het ene jaar kost het wat meer dan het andere. Zo gaf de stichting in 2013 aan de boomveiligheidscontrole een bedrag van maar liefst 58.000 euro uit en in 2019 een bedrag van 5000 euro. Ondanks het feit dat de stichting met de boomcontrole het risico van vallende takken probeert te verminderen, betekent het nog niet dat u nooit een tak op uw hoofd kunt krijgen. Bezoek aan het Parkbos tijdens een storm wordt dan ook sterk afgeraden.