Ontvangsten

In en rond het oostelijk bouwhuis (voormalige koetshuis) kunnen in bijzondere gevallen exclusieve kleinschalige ontvangsten georganiseerd worden. Denk dan aan een (al dan niet zakelijke) lunch, diner, lezing of brainstorm. Alles in klein verband, met Windesheims vertrouwde cateraar Stern uit Zwolle.

Via het oostelijk bouwhuis heeft u toegang tot de, normaliter niet voor het publiek toegankelijke, tuin. Deze is rond 1914 ontworpen door de bekende tuinarchitect Leonard Springer in zogenaamde neo-geometrische stijl. Springer was zeer geïnteresseerd in historische tuinen en liet zich bij dit ontwerp dan ook inspireren door de formele Franse tuinaanleg.

Voor meer informatie over de mogelijkheden in het oostelijk bouwhuis neem contact op door hier te klikken.

Enkele kanttekeningen daarbij zijn:

Inachtneming gemeentelijke regels rond evenementen

Indien de bijeenkomst kan worden aangemerkt als een evenement, dient de organiserende partij de gemeentelijke regels die voor een evenement gelden bijtijds in acht te nemen.

Te denken valt daarbij aan het melden bij de gemeente van het evenement c.q. het doen van een vergunningsaanvraag voor het evenement, het nemen van maatregelen ten aanzien van de veiligheid, het verkeer en het geluid. Bij het evenement mag geen geluidversterkende apparatuur gebruikt worden.

Regels bij een panepidemie (zoals corona)

Wij hebben corona zo goed als wel achter ons gelaten, maar niet ondenkbaar is dat er in de toekomst een nieuwe panepidemie uitbreekt. Het spreekt in dat geval voor zich dat de organiserende partij, die de locatie van de Stichting gebruikt, zich dient zich te houden aan de regels die dan gelden in het kader van die panepidemie.

Huwelijken

Aanvragen voor huwelijken worden niet gehonoreerd, tenzij het een huwelijk betreft tussen mensen waarbij er tenminste één persoon een bijzondere relatie heeft met de omgeving Windesheim (zoals een bewoner uit het dorp Windesheim of een opwonende van het landgoed). Hetzelfde geldt voor bruidsfotografie op het landgoed.

Aansprakelijkheid

De Stichting draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook ten tijde van de bijeenkomst ontstaan. Mocht de bijeenkomst een evenement zijn, dan vrijwaart de organisator van een evenement de Stichting en zal het de Stichting volledig schadeloosstellen voor alle verplichtingen, boetes, vorderingen, kosten en schade die ontstaan uit het niet of niet tijdig voldoen aan de gemeentelijke regels rond evenementen.

1914 tuinarchitect Leonard Springer

In 1813 werd Windesheim verworven door H. A. Zwier baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen, waarna het een aantal malen via vererving over gegaan is. Begin 20e eeuw kwam het in handen van F. H. de Vos van Steenwijk (1910). Omstreeks 1914 huwde hij met gravin Schimmelpenninck van het Nijenhuis bij Diepenheim. Dit echtpaar heeft Leonard Springer de opdracht gegeven de directe omgeving van het landhuis te veranderen.

Springer zat toen in de laatste fase van zijn actieve carrière. Na 1920 heeft hij zich vooral voor allerlei vakverenigingen ingezet. Springer werkte het liefst in gemengde stijl, in een combinatie van landschapsstijl en de geometrische stijl.

Springer ontwierp voor Windesheim een geometrische bloementuin en een rozentuin (gedraaid ten opzichte van elkaar), beide opzij van het huis, en een geometrisch voorplein. Met het oogmerk om met deze geometrie een scherp contrast met het vrije gevormde landschapspark van Husly te bewerkstelligen.

De formele stijl die hier door Springer op het landgoed werd geïntroduceerd, had als gevolg dat het geheel een ‘adellijke’ uitstraling kreeg, wat goed paste bij de toenmalige opdrachtgever. De plaatsing van historische tuinen had als gevolg dat het geheel als ouder werd ervaren waarmee het bijdroeg aan de verhoging van de status van de opdrachtgever.

Daarnaast deed Springer voorstellen tot veranderingen in het parkdeel direct achter het huis. Waarschijnlijk adviseerde hij ook over de voortuin, alhoewel daarvan geen plantekening bekend is. De expertise van Springer als dendroloog is duidelijk zichtbaar door de exoten die op het voorterrein nog te vinden zijn. In het oog springen vooral een Tulpenboom, een Ginkgo en een Libanonceder.

De huidige rozen kampen met aaltjes en vraat van reeen die de gracht overspringen. Er zijn na een aantal proefveldjes rozen gevonden, die zich enigszins staande weten te houden, maar de tuin is daardoor minder uitbundig dan die zou kunnen zijn. De tuin wordt bijgehouden door hovenier Donkergroen.

Tuinornamenten

De zandstenen tuinornamenten
De drie tuinvazen (type Portlandvaas) in de noord-as van de rozentuin, twee tuinvazen in de voortuin en de grote vaas met ramskoppen op het voorplein zijn in 2016 door de Hongaarse restaurateur Székelés gerestaureerd. De restauratie is deels gesubsidieerd door de Overijsselse Kastelen Stichting (www.overijsselsekastelenstichting.nl)

De bijzondere urn en het doopvont (van 17 e eeuws hardsteen) staan binnen om weeraantasting te voorkomen.