Ontvangsten

In en rond het oostelijk bouwhuis (voormalige koetshuis) kunnen in bijzondere gevallen exclusieve kleinschalige ontvangsten georganiseerd worden. Denk dan aan een (al dan niet zakelijke) lunch, diner, lezing of brainstorm. Alles in klein verband, met Windesheims vertrouwde cateraar Stern uit Zwolle.

Via het oostelijk bouwhuis heeft u toegang tot de, normaliter niet voor het publiek toegankelijke, tuin. Deze is rond 1914 ontworpen door de bekende tuinarchitect Leonard Springer in zogenaamde neo-geometrische stijl. Springer was zeer geïnteresseerd in historische tuinen en liet zich bij dit ontwerp dan ook inspireren door de formele Franse tuinaanleg.

Ontvangsten op landgoed Windesheim zijn tijdelijk on hold gezet vanwege corona. Voor meer informatie over de mogelijkheden in het oostelijk bouwhuis (indien coronamaatregelen het weer toestaan), neem contact op door hier te klikken.

1914 tuinarchitect Leonard Springer

In 1813 werd Windesheim verworven door H. A. Zwier baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen, waarna het een aantal malen via vererving over gegaan is. Begin 20e eeuw kwam het in handen van F. H. de Vos van Steenwijk (1910). Omstreeks 1914 huwde hij met gravin Schimmelpenninck van het Nijenhuis bij Diepenheim. Dit echtpaar heeft Leonard Springer de opdracht gegeven de directe omgeving van het landhuis te veranderen.

Springer zat toen in de laatste fase van zijn actieve carrière. Na 1920 heeft hij zich vooral voor allerlei vakverenigingen ingezet. Springer werkte het liefst in gemengde stijl, in een combinatie van landschapsstijl en de geometrische stijl.

Springer ontwierp voor Windesheim een geometrische bloementuin en een rozentuin (gedraaid ten opzichte van elkaar), beide opzij van het huis, en een geometrisch voorplein. Met het oogmerk om met deze geometrie een scherp contrast met het vrije gevormde landschapspark van Husly te bewerkstelligen.

De formele stijl die hier door Springer op het landgoed werd geïntroduceerd, had als gevolg dat het geheel een ‘adellijke’ uitstraling kreeg, wat goed paste bij de toenmalige opdrachtgever. De plaatsing van historische tuinen had als gevolg dat het geheel als ouder werd ervaren waarmee het bijdroeg aan de verhoging van de status van de opdrachtgever.

Daarnaast deed Springer voorstellen tot veranderingen in het parkdeel direct achter het huis. Waarschijnlijk adviseerde hij ook over de voortuin, alhoewel daarvan geen plantekening bekend is. De expertise van Springer als dendroloog is duidelijk zichtbaar door de exoten die op het voorterrein nog te vinden zijn. In het oog springen vooral een Tulpenboom, een Ginkgo en een Libanonceder.

De huidige rozen kampen met aaltjes en vraat van reeen die de gracht overspringen. Er zijn na een aantal proefveldjes rozen gevonden, die zich enigszins staande weten te houden, maar de tuin is daardoor minder uitbundig dan die zou kunnen zijn. De tuin wordt bijgehouden door hovenier Donkergroen.

Tuinornamenten

De zandstenen tuinornamenten
De drie tuinvazen (type Portlandvaas) in de noord-as van de rozentuin, twee tuinvazen in de voortuin en de grote vaas met ramskoppen op het voorplein zijn in 2016 door de Hongaarse restaurateur Székelés gerestaureerd. De restauratie is deels gesubsidieerd door de Overijsselse Kastelen Stichting (www.overijsselsekastelenstichting.nl)

De bijzondere urn en het doopvont (van 17 e eeuws hardsteen) staan binnen om weeraantasting te voorkomen.