Erflater

Jan Arend baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen

Geboren op 11 maart 1922. De onroerende zaken zijn door vererving in zijn bezit gekomen. Toen hij op 13 januari 2008 overleed, was hij kinderloos. De nalatenschap is toen in de maatschappelijke Stichting Landgoed Windesheim ondergebracht, zoals hij het beoogd had. De Stichting wordt bestuurd door een driekoppig bestuur. Op deze wijze wordt de continuïteit van het landgoed gewaarborgd. De stichting heeft geen winstoogmerk en is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Op landgoed Windesheim bevond zich een Arabische paardenfokkerij, die geleid werd door de moeder van de erflater.