1813

De Zwolse tuinarchitect George Blom

Omstreeks 1812 werkte de Zwolse architect George Anton Blom op Windesheim. Blom wordt in verschillende geschriften zowel met de term hovenier als architect aangeduid. Hij lijkt uitsluitend in Overijssel werkzaam te zijn geweest. Tot op heden zijn slechts enkele concrete projecten van deze Zwolse tuinarchitect bekend. Hij werkte naast Windesheim onder meer aan de tuin van het Amelink bij Enschede, het landgoed Vilsteren en landgoed De Horte. Door het ontbreken van precieze gegevens is weinig te zeggen over zijn invloed op de aanleg en zijn stijl van werken. Uit het verschil tussen de historische kaarten waar Windesheim op is weergegeven is echter af te leiden dat het plan van Husly (zoals zichtbaar op de minuutplankaart van 1812-1832) in de negentiende eeuw is aangepast aan de mode van de tijd.

Laten we maar aannemen dat dit het werk van Blom is. Op de historische kaarten van 1865 (z/w) en met name die van 1900 (kleur) is duidelijk zichtbaar dat in het deel direct ten noorden van het huis (het zogenaamde ‘Engelsche Bosch’) wijzigingen in het padenverloop zijn doorgevoerd. Husly had hier op een relatief klein oppervlak veel paden gesitueerd, in een sterk kronkelig verloop. Op de kaart anno 1900 is het aantal paden in het Engelse Bosch teruggebracht en heeft het onregelmatig kronkelige verloop plaats gemaakt voor luie slingerlijnen de heersende mode volgend.