Oudste vermelding van de buitenplaats

Volgens de oudste vermelding is, iets ten westen van het kloostercomplex en het dorpje Windesheim, de voormalige havezathe Windesheim gesticht door Reinier Schaep. De bouw van de havezathe moet tussen 1599 en 1613 hebben plaatsgehad. Die havezathe heeft anderhalve eeuw stand gehouden, totdat het in de 18e eeuw geheel is vernieuwd. Men spreekt vanaf dat moment niet meer van een havezathe maar van een buitenplaats, waarbij het grootschalig landschapspark werd aangelegd.