Hoogteverschillen

Ook in de lay-out van het land, als negatief van het water, worden geen grote wijzigingen voorgesteld. Ook worden nauwelijks nieuwe hoogteverschillen toegevoegd. Wel worden plaatselijk kleine reconstructies voorgesteld. Het gaat dan om hermodelleren op kleine schaal: het opvullen van kuilen, het terugbrengen van glooiende grondvormen en het aanscherpen van hoogteverschillen. Door plaatselijk beplanting weg te halen worden de contouren van de oorspronkelijke kunstmatige verhogingen uit het plan van Husly weer in hun volle glorie zichtbaar.