Doneer

Geef!! Meerdere donateurs zijn u al voorgegaan. Het landgoed houdt wat betreft het reguliere beheer zoveel als mogelijk haar eigen broek op. De stichting heeft echter aanvullende middelen nodig om haar (publieks)doelen te verwezenlijken. U kunt uw bijdrage aan de stichting doneren op:

Bankrekeningnummer NL61ABNA0459089404 t.n.v. Stichting Landgoed Windesheim onder vermelding van ‘donatie’.

Het bestuur van Stichting Landgoed Windesheim dankt de donateurs en de subsidiënten voor hun welkome bijdrage.

Particuliere donateurs

  • Stichting Restauratiefonds Havezathe Windesheim: 21 % bijdrage aan de restauratie van de brug van het voorplein naar de ruïne (2016); 100 % bijdrage aan de voetgangersbrug (2013); 50 % bijdrage aan het eerste stuk bospad dat in (2013) is aangelegd. 
  • baron en barones Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds: 56% bijdrage aan zijhek (de westelijke toegangsbrug).
  • Overijsselse Kastelen Stichting (OKS): 56 % bijdrage aan de restauratie van de tuinornamenten in het zicht van het publiek (2016). De OKS is voornemens een bijdrage te leveren aan het realiseren van het zitelement op het bergje.


Subsidiënten

  • Rijk: Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten (SIM, voorheen BRIM) in 2012 en van 2018 tot 2024 Brim groen.
  • Provincie Overijssel: 25% bijdrage aan het baggeren van de grachten (2011). 
  • Gemeente Zwolle: 7 % bijdrage aan het baggeren van de grachten (2014).