Educatie

Landgoed Windesheim heeft jeugd- en volwasseneneducatie hoog in het vaandel staan.

Jeugdeducatie:

Schoolklassen (basisonderwijs vanaf Groep 8, voortgezet onderwijs) worden met enige regelmaat (met begeleiders) op locatie ontvangen.

Volwasseneneducatie:

Studenten en volwassenen zijn welkom om op locatie een eigen workshop of lezing te houden. Ook tuinclubs of andere geïnteresseerde clubs kunnen het landgoed bezoeken. Een vrijwilliger van de stichting kan u dan welkom heten en vertellen waarom landgoed Windesheim zo bijzonder is.

Aanknopingspunten voor een workshop/lezing zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

“Doe mij ook maar een ruine”

Wat is het culturele DNA van ons continent? In een zoektocht naar Europese veworvenheden in de kunsten komt het Engelse landschapspark aan bod. De ontwerpfilosofie van lanschapsarchitect Husly sluit daarop aan.

Moderne Devotie

Een vernieuwende beweging binnen de kerk en maatschappij waarin persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid een streven was. Grondlegger was Geert de Groote die zijn goede vriend Johannes Cele aanmoedigde.

Geert Groote (1340-1384)

Rond 1375 werd Cele rector van de Latijnse school (waar het huidige Celeanum in Zwolle naar genoemd is). Hij voerde verschillende onderwijsvernieuwingen in waarbij karaktervorming werd benadrukt boven kennisoverdracht. De Moderne Devotie die in de IJsselstreek begon en in Windesheim het moederklooster had, groeide uit tot de invloedrijkste religieuze beweging in het begin van de 16e eeuw. Zie Congregatie van Windesheim op de homepagina.

Indien u met een klas (vanaf groep 8) of een club het landgoed zou willen bezoeken, neem dan contact op voor de mogelijkheden om uw educatieve doeleinden te kunnen verwezenlijken.